Κιμάς Λάπα από Μοσχάρι Ελληνικό

12,00 kg

Φρέσκο κρέας πρώτης ποιότητας.

Κιμάς Λάπα από Μοσχάρι Ελληνικό

12,00 kg