Φιλέτο Μοσχαρίσιο

35,50 kg

Φρέσκο κρέας πρώτης ποιότητας.

Φιλέτο Μοσχαρίσιο

35,50 kg