Αχινοί σε μικρό μπουκάλι

27,00 product

Τα προϊόντα μας παραδίδονται φρέσκα, καθαρισμένα σε αεροστεγή συσκευασία. Είναι διαθέσιμα είτε ολόκληρα είτε φιλεταρισμένα.

Αχινοί σε μικρό μπουκάλι

27,00 product