Σκουμπρί

15,00 KG

Τα προϊόντα μας παραδίδονται φρέσκα, καθαρισμένα σε αεροστεγή συσκευασία. Είναι διαθέσιμα είτε ολόκληρα είτε φιλεταρισμένα.

Σκουμπρί

15,00 KG