Αστακός

97,60 KG

Τα προϊόντα μας παραδίδονται φρέσκα, καθαρισμένα σε αεροστεγή συσκευασία. Είναι διαθέσιμα είτε ολόκληρα είτε φιλεταρισμένα.

Αστακός

97,60 KG