ΣΟΡΜΠΕ ΦΡΑΟΥΛΑ 20,50 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ

10,25

ΣΟΡΜΠΕ ΦΡΑΟΥΛΑ 17 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ

Minimum order 500gr. Quantity 1=500gr, Quantity 2=1k, Quantity 3=1500gr, etc.

The order it needs 1 day to be delivered.

ΣΟΡΜΠΕ ΦΡΑΟΥΛΑ 20,50 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ

10,25