Αλλαντικά

ANTIPASTO ITALIANO 120gr

6,00
35,00

Αλλαντικά & Λουκάνικα

SARY SMOKED BACON IN SLICES 150GR

2,30

Αλλαντικά & Λουκάνικα

SARY ΛΟΥΚ. HOT DOG ΓΑΛΟΠ.300gr.

3,30
4,90
6,20
4,50
4,00
2,70
2,70
4,80

Αλλαντικά & Λουκάνικα

SLICED AIR-DRIED SALAMI LEUKO VOUNO “SARY” 20.50 PER KILO

24,80 1KG

Αλλαντικά & Λουκάνικα

SLICED AIR-DRIED SALAMI ORAIA DRAMA “SARY” 24,70 PER KILO

24,70 1KG

Αλλαντικά & Λουκάνικα

SLICED BLACK PEPPER & CORIANDER COATED SALAMI “SARY”

26,10 1KG
13,30 1KG

Αλλαντικά & Λουκάνικα

SLICED ROASTED OVER CHARCOAL HAM “SARY” 18.20 PER KILO

18,20 1KG

Αλλαντικά & Λουκάνικα

SLICED SMOKED VEAL WITH PAPRIKA “SARY” PER KILO

19,00 1KG
15,60

Αλλαντικά & Λουκάνικα

ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ 9,90/kg

9,90
19,10
24,00 1KG
22,40 KG
37,60