1,90
2,40
8,70
3,00
3,00

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

BAKLAVA ICE CREAM

15,50 kg

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

BANOFI ICE CREAM

15,50 kg

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

CHOCOLATE ICE CREAM

15,50 kg
16,00

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

CORNETO KING CONE ΣΟΚΟΛΑΤΑ (80779)

3,20

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ECMEK ICE CREAM

15,50 kg

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

FERRERO ICE CREAM

15,50 kg

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ICE CREAM YOGURT WITH HONEY & WALNUT

15,50 kg

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

KAIMAKI ICE CREAM TRADITIONAL

15,50 kg

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

KINDER BUENO ICE CREAM

15,50 kg
16,00

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

MADAGASCAR VANILLA ICE CREAM

15,50 kg
8,70
8,70
3,00
8,70
8,70

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

MANGO ICE CREAM

15,50 kg

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

MELON SORBET ICE CREAM

15,50 kg

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

PEANUT ICE CREAM

15,50 kg
16,00

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

SALT CARAMEL ICE CREAM

15,50 kg
3,20

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

SOMBRE LEMON ICE CREAM

15,50 kg

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

STRACCIATELLA ICE CREAM 20,50 EURO PER KILO

16,00

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

STRAWBERRY SOMBRE ICE CREAM

15,50 kg
16,00
2,60