Φρέσκα Ψάρια και Θαλασσινά

Αστακοκαραβίδα

99,90 KG

Φρέσκα Ψάρια και Θαλασσινά

Αστακός

132,20 KG

Φρέσκα Ψάρια και Θαλασσινά

Καραβίδα

95,00 KG

Φρέσκα Ψάρια και Θαλασσινά

Σολωμός Φέτα

33,90 KG

Φρέσκα Ψάρια και Θαλασσινά

Σολωμός Φιλέτο

44,30 KG