Αλλαντικά

ANTIPASTO ITALIANO 120gr

6,00

Αλλαντικά

BRESAOLA PUNTA D’ANCA 90gr.

6,50
8,80
35,00

Αλλαντικά & Λουκάνικα

SARY SMOKED BACON IN SLICES 150GR

2,30
4,90
6,20
4,50
4,00
2,70
2,70
4,80

Αλλαντικά

SARY ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ

26,00

Αλλαντικά & Λουκάνικα

SLICED AIR-DRIED SALAMI LEUKO VOUNO “SARY” 20.50 PER KILO

24,80 1KG

Αλλαντικά & Λουκάνικα

SLICED AIR-DRIED SALAMI ORAIA DRAMA “SARY” 24,70 PER KILO

24,70 1KG

Αλλαντικά & Λουκάνικα

SLICED BLACK PEPPER & CORIANDER COATED SALAMI “SARY”

26,10 1KG
11,40 1KG
13,30 1KG

Αλλαντικά & Λουκάνικα

SLICED ROASTED OVER CHARCOAL HAM “SARY” 18.20 PER KILO

18,20 1KG

Αλλαντικά & Λουκάνικα

SLICED SMOKED VEAL WITH PAPRIKA “SARY” PER KILO

19,10 1KG
24,00 1KG
22,80 KG
17,40
4,90