ΤΡΟΦΙΜΑ

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ

3,90

ΤΡΟΦΙΜΑ

ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ

2,90

ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ

1,60

ΤΡΟΦΙΜΑ

ΜΗΛΑ ΣΜΙΘ

2,00

ΤΡΟΦΙΜΑ

ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΙΣ

7,30 KG

ΤΡΟΦΙΜΑ

ΜΠΛΟΥΜΠΕΡΙΣ

3,60 KG

ΤΡΟΦΙΜΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

4,50

ΤΡΟΦΙΜΑ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

1,40
0,70 KG

ΤΡΟΦΙΜΑ

ΡΟΔΙΑ

2,90 KG
3,70 KG

ΤΡΟΦΙΜΑ

ΣΥΚΑ

9,90 KG

ΤΡΟΦΙΜΑ

ΦΡΑΜΠΟΥΑΖ

7,40 KG